Žádost o úvěr

Hezký den,
prosím o vyplnění odpovědí na následující otázky. Odpovídejte pravdivě a konkrétně. Dotazník slouží pouze k potřebě sjednání žádosti o úvěr. Údaje nejsou poskytovány dalším stranám a je s nimi zacházeno bezpečně. Výstup dotazníku Vám zašleme na zadaný email, společně jej probereme a zkonzultujeme.

Pole označená * jsou povinná.

Osobní údaje

Jméno, příjmení, tituly:*

Rodné číslo:*

Telefon:*

Email:*

Místo narození:*

Adresa trvalého pobytu:*

Korespondenční adresa:*


Rodinný stav:*


Země narození:*Státní příslušnost:*Nejvyšší dosažené vzdělání:*Současné bydlení:*
Informace k příjmům

Sociální zařazení:*

Průměrný čistý příjem za 3 předcházející měsíce:*

Příjem je vyplácen:*Vyberte z následujících možností:*

Mám ještě jiné příjmy kromě výše uvedeného:*Informace k výdajům

Aktuální úvěrové produkty:*Počet členů domácnosti:*

Počet nezletilých dětí v domácnosti:*

Měsíční náklady spojené s bydlením:*

Využíváte životní pojištění?


Máte uzavřené pojištění nemovitosti?


Číslo účtu pro splácení úvěru:*

Doplňující informace:*
Ochrana osobních údajů:*