POJIŠTĚNÍ

Každý, kdo v dnešní době vlastní motorové vozidlo, musí řešit pojištění. Vzhledem k rychlému vývoji finančního trhu je dobré se o pojištění zajímat, protože dost často můžete ušetřit až několik tisíc. Také je důležité znát parametry pojištění, abyste nebyli ochuzeni o služby a výhody na úkor ceny. Klientům vždy naslouchám a podle jejich potřeb vytvářím nabídky nejen s kvalitními službami, ale i za rozumnou cenu.

Stejnou službu mohu nabídnout ať už jste živnostník nebo velkopodnikatel. Pokud používáte služební vůz nebo vlastníte nějaký majetek (movitý, či nemovitý), pojištění se nevyhnete. Některá jsou povinná, jiná dobrovolná. V každém případě je dobré mít silného partnera, který vám nejen vytvoří vhodné pojištění na míru a bez výluk, ale pomůže i s bezproblémovou likvidací.

S čím mohu pomoci

 • Povinné ručení a havarijní pojištění
 • Životní a úrazové pojištění
 • Pojištění majetku
  rodinného domu, rekreační chaty, bytové i nebytové jednotky, domácnosti.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu
  v běžném občanském životě, zaměstnance, vlastníka nemovitosti.
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí
  léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, zavazadel, úrazu.
 • Flotilové pojištění vozidel
 • Pojištění majetku podnikatelů
  přeprava nákladu, živelních událostí, odcizení, vandalismus, elektronika, stroje a strojní zařízení, přerušení provozu činnosti.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu
  obecnou újmu, dopravce, újmu způsobenou vadou výrobku, statutárních orgánů, profesní odpovědnost.
 • Pojištění právní ochrany