DOTACE

Většina podniků, ať už výrobních či nevýrobních, investují velké množství prostředků do rozvoje svého podnikání. Částky se obvykle šplhají do desítek, někdy i stovek milionů. Přitom často netuší, že velkou část vynaložených prostředků mohou díky dotacím ušetřit.

Mým úkolem je provést vás bez starostí celým procesem dotací od posouzení záměru (ZDARMA) až po udržitelnost dotačního titulu.

S čím mohu pomoci

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Operační program Zaměstnanost
  • Operační program Doprava
  • Operační program Životní prostředí
  • Integrovaný regionální operační program
  • Program rozvoje venkova 2014-2020
  • Program Rybářství 2014-2020
  • Operační programy přeshraniční spolupráce
  • Operační programy meziregionální spolupráce