Investiční produkty

Hezký den,
prosím o vyplnění odpovědí na následující otázky. Odpovídejte pravdivě a konkrétně. Dotazník slouží pouze k potřebě sjednání investičních produktů. Údaje nejsou poskytovány dalším stranám a je s nimi zacházeno bezpečně. Výstup dotazníku Vám zašleme na zadaný email, společně jej probereme a zkonzultujeme.

Pole označená * jsou povinná.

Osobní údaje

Jméno, příjmení, tituly:*

Rodné číslo:*

Trvalá adresa:*

Korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalé:

Telefon:*

Email:*

Údaje z občanského průkazu

Místo narození:*

Státní občanství:*

Číslo občanského průkazu:*

Platnost občanského průkazu od:*

Občanský průkaz vydal:*

Doplňující údaje k AML

AML (anti-money laundering) regulace představuje soubor opatření proti špinavých peněz, konkrétně k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zdroj příjmů:*Obor činnosti:*

Povolání:*

Číslo bankovního účtu:*

Výše ročního čistého příjmu:*
Ochrana osobních údajů:*