Vyplatí se pojištění rodiny a příbuzných na jedné smlouvě?

Vyplatí se pojištění rodiny a příbuzných na jedné smlouvě?

Dnes se každá pojišťovna snaží urvat co nejvíce z pojistného trhu, a tak při pojištění více osob či vyšší výši lhůtního pojistného nabízí velmi zajímavé slevy. Takto se dá ušetřit i několik stovek měsíčně, za které můžete v ročním zúčtování zajet i na hezký prodloužený víkend po Česku. Vyplatí se takovou smlouvu uzavřít? Jako vždy má mince dvě strany a ne vždy sleva a rodinná smlouva s „menším papírováním“ zahrnuje lepší parametry.

Jak je to s cenou?

Hlavní motivací klientů ke sjednání smlouvy pro více členů rodiny je cena. Čím vyšší je souhrnné pojistné, tím vyšší je u většiny pojišťoven sleva. U některých pojišťoven se sleva pohybuje i ve výši 50 % z měsíčního pojistného. Také platíte pouze jedny administrativní náklady. Když porovnáme starší smlouvy s dnešními, tak ty současné jsou určitě variabilnější. Členové smlouvy mohou mít pojištěna různá rizika na různé částky v podstatě bez omezení, takže není nutnost mít jedno řešení pro všechny. Kromě různých rizik můžeme sjednat i různé délky pojištění podle věku klientů. Navíc se staráte pouze o jednu platbu, což může být pohodlnější.

Co když onemocním nebo dojde k úmrtí?

Výše zmíněné důvody, jak se zdá, nabádají k uzavření pouze jedné smlouvy. První komplikací při sjednávání takové smlouvy může být zdravotní stav kterékoli osoby, která vstupuje do smlouvy. Tyto komplikace mohou dokonce vést až k neakceptování celé smlouvy pojišťovnou i když se to nestává často. Další nevýhodou je nečekaný skon hlavního pojištěného. Po úmrtí hlavního pojištěného mohou totiž nastat dvě situace. Buď zaniká celá smlouva nebo pokud rychle zareagujete, standardní doba jsou tři měsíce od úmrtí, tak vám pojišťovna smlouvu upraví. Každopádně při úmrtí je starání se o pojistku tou naprosto poslední věcí. Také může vlivem úmrtí dojít ke zúžení jednotlivých rizik celé smlouvy a to taktéž nemusí být vždy výhodné.

Partnerské a rodinné vztahy

Dnes je bohužel počet rozvodů na vysoké úrovni, a tak se může stát, že kromě majetkového vyrovnání budete nuceni řešit i rozdělení smluv. Jediný, kdo může vypovědět smlouvu je vždy pojistník, takže může nastat situace, že vám partner ukončí smlouvu bez vašeho vědomí. Také se může stát, že v průběhu pojištění došlo například k nějakému onemocnění a v tom případě již můžete být nepojistitelní. Stejně tak čím je vyšší věk, tím jsou i jednotlivá rizika dražší, a tak se může pojistka pekelně prodražit. Opačným problémem pak může být nemožnost vypovědět smlouvu bez podpisu dalších pojištěných. Můžete tak mít pojištěné partnera na smlouvě bez možnosti zrušení jeho rizik. Poté je jedinou možností nechat smlouvu padnout pro neplacení.

A co říci závěrem?

Stejně jako u všech finančních produktů existují klady a zápory. Sleva na měsíčním pojistném je určitě zajímavá, ale jestli nechcete řešit zbytečné obstrukce, je nutné velmi dobře vybrat pojišťovnu. I tak se některým problémům nemusíte vyhnout, pokud budete na bazírovat na slevě a necháte si vytvořit hromadnou smlouvu.