K čemu je "pojistka na blbost"?

K čemu je "pojistka na blbost"?

Každého v životě potká situace, kdy svojí vinou nechtěně způsobil škodu někomu jinému. Příkladů je spousta a tak je dobré mít takové situace zajištěné. Právě na tyto okolnosti myslí pojištění odpovědnosti z běžného občanského života.

Dnes je mezi lidmi pojem pojistka na blbost velmi rozšířený. Co ale znamená a kdy nám taková pojistka může pomoci? Celý název této pojistky zní pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou třetím osobám. Výše škody bývá zpravidla v řádech desítek tisíc, může se však vyšplhat i k mnoha milionům. Co se ceny týká, tak patří mezi nejlevnější pojištění na trhu. Navíc se pojištění vztahuje na více osob ve společné domácnosti nebo společné adrese. Některá pojišťovna kryje všechny osoby s trvalým bydlištěm na dané adrese, u jiné stačí prokázat, že se zde osoba dlouhodobě zdržuje. 

 

Co vše nám kryje?

Vždy je lepší si uvést nejčastější případy, při kterých toto pojištění můžeme využít. Ze statistik vyplývá, že nejčastější škodou jsou vodovodní škody způsobené vytopením v bytových domech. Stačí, aby praskla hadička u pračky a voda vytopila sousedy, a neštěstí je na světě. Druhou nejčastější příčinou jsou hry dětí a další pak domácí mazlíčci. Může se jednat o prokopnuté okno míčem, zničení zapůjčených věcí kamarádů. Domácí mazlíček může způsobit dopravní nehodu nebo někomu způsobit zranění. Další důvody se vyskytují v podobné míře a jsou jimi např. polití mobilního telefonu v hospodě, nesprávná manipulace při kutilství či způsobení nehody jako cyklista nebo chodec.

 

Jaké jsou další odpovědnosti na trhu?

Dalším druhem odpovědnosti, který je velmi rozšířený, je odpovědnost z držby nemovitosti. Tato odpovědnost se hodí, pokud vlastníte nemovitost, která může třetí osobě způsobit nějakou újmu. Standardně se jedná o domy se sklonitou střechou blízko cesty či chodníku. Pokud například spadne z vaší střechy sníh při jarním tání, zavalí třetí osobu a způsobí jí zranění, může tento druh pojištění pomoci. Stejně tak se hodí, pokud je silný vítr, který zapříčiní pád střešní tašky a rozbití sousedova auta či v horším případě něčí poranění. 

Dále se na trhu můžeme setkat s odpovědností z věcí pronajatých, odpovědnost hospodářských zvířat nebo odpovědnost na škody způsobené na drobné elektronice. Zde je třeba být velmi obezřetný, jaké jsou výluky jednotlivých rizik a jestli náhodou již základní pojištění odpovědnosti dané pojišťovny nekryje většinu případů, které chcete mít jištěny.

 

Zaměstnanecká odpovědnost

Velmi rozšířené je také pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Ač se to může zdát jako samozřejmost, pojištění z výkonu povolání je vyloučeno z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců se řídí zvláštními právními předpisy a je tedy třeba ji mít sjednanou zvlášť. Proti pojištění běžné odpovědnosti jsou zde limity značně nižší. Zaměstnavatel po vás nemůže chtít více než čtyři a půl násobek vaší hrubé měsíční mzdy. I zde je třeba si dávat pozor na určitá specifika. Pokud řídíte firemní vůz nebo pracujete s pracovními stroji, je vždy třeba mít tuto činnost speciálně připojištěnou, jinak by vám pojišťovna škodu nehradila.

 

 

Odpovědnost z běžného občanského života s nejnižšími limity vychází přibližně na 400 Kč/ročně. Pokud tedy chcete mít pojištěno velké množství rizik za minimální cenu, určitě využijte ten druh pojistky. Dlouhodobě se vám určitě vyplatí.